Przetargi 2017

07.11.2017 14:38:03
Informacja o wyborze oferty

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej w postępowaniu przetargowym na zadanie:

"Budowa i przebudowa obiektów sportowo - rekreacyjnych Jarocin sport Sp.z o.o. w Jarocinie - zadanie inwestycyjne nr 1"

 

[Pobierz zawiadomienie]


02.10.2017 14:58:28
Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne:

"Budowa i przebudowa obiektów sportowo - rekreacyjnych Spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie

- zadanie inwestycyjne nr 1  -

Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert przetargowych z dnia 2 października 2017r.

[Pobierz informacje z otwarcia ofert]  


21.09.2017 15:56:52
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne:

"Budowa i przebudowa obiektów sportowo - rekreacyjnych Spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie

- zadanie inwestycyjne nr 1  -

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ i ogłoszenia 

[Pobierz zmiane SIWZ, ogloszenia]  


19.09.2017 13:47:17
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne:

"Budowa i przebudowa obiektów sportowo - rekreacyjnych Spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie

- zadanie inwestycyjne nr 1  -

Zamawiający publikuje wyjaśnienia na zadane w toku postępowania pytania

oraz dokonuje zmiany SIWZ i ogłoszenia 

[Pobierz zmiane SIWZ, wyjasnienia Zamawiajacego]  


12.09.2017 11:48:35
Wyjaśnienia Zamawiającego i zmiana SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne:

"Budowa i przebudowa obiektów sportowo - rekreacyjnych Spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie

- zadanie inwestycyjne nr 1  -

Zamawiający publikuje wyjaśnienia na zadane w toku postępowania pytania

oraz dokonuje zmiany SIWZ i ogłoszenia 

[Pobierz zmiane SIWZ, wyjasnienia Zamawiajacego]  


06.09.2017 16:02:43
Zmiana SIWZ i wyjaśnienia Zamawiającego

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne:

"Budowa i przebudowa obiektów sportowo - rekreacyjnych Spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie

- zadanie inwestycyjne nr 1  -

Zamawiający publikuje wyjaśnienia na zadane w toku postępowania pytania

oraz dokonuje zmiany SIWZ i ogłoszenia 

[Pobierz zmiane SIWZ, wyjasnienia Zamawiajacego]  


23.08.2017 16:03:26
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

- ROBOTY BUDOWLANE -

Zadanie inwestycyjne

"Budowa i przebudowa obiektów sportowo - rekreacyjnych Spółki Jarocin Sport Sp. z  o.o. w Jarocinie - zadanie inwestycyjne nr 1"

Pobierz SIWZ wraz z załącznikami

SIWZ [pobierz]

Badania Geologiczne [pobierz]

Dokumentacja Projektowa

- branża budowlana [pobierz]

- branża sanitarna [pobierz]

- branża elektryczna [pobierz]

- branża drogowa [pobierz]

- technologia lodowiska [pobierz]

Przedmiar robót [pobierz]

STWiOR [pobierz]

Dokumenty formalno - prawne [pobierz]

 


01.02.2017 9:57:42
ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu przetargowym na zadanie:

"Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie"

 

[Pobierz zawiadomienie]


26.01.2017 16:19:33
Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu przetargowym nr JZ/ZP/1/2017 na zadanie

"Sprzatanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w Aquaparku w Jarocinie"

[Pobierz informacje z otwarcia ofert]


20.01.2017 12:54:34
ZMIANA ZAPISÓW SIWZ

ZAMAWIAJĄCY WPROWADZA ZMIANY W SIWZ

W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NR JS/ZP/1/2017 DOT.

"Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w Aquaparku w Jarocinie"

oraz wydłuża termin składania ofert do dnia 26.01.2017 roku godzina 10.00

[POBIERZ ZMIANE SIWZ]


17.01.2017 14:22:54
ZMIANA SIWZ

ZAMAWIAJĄCY WPROWADZA ZMIANY W SIWZ

W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NR JS/ZP/1/2017 DOT.

"Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w Aquaparku w Jarocinie"

oraz wydłuża termin składania ofert do dnia 23.01.2017 roku godzina 10.00

[Pobierz zmiany SIWZ]


12.01.2017 12:22:56
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym

dla zadania

"Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie"

 

[Pobierz SIWZ]

 


Ta strona korzysta z plików cookies dla poprawnego funkcjonowania - użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej jak opisano w polityce plików cookies.