Archiwum

Archiwum 2016

10.01.2017 10:11:21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

"Sporzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiektach

Jarocin Sport Sp. z  o.o. w Jarocinie"

[Pobierz zawiadomienie]

 


23.12.2016 11:35:34
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Postępowanie Przetargowe nr JS/ZP/2/2016

"Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiektach Jarocin Sport Sp.z  o.o. w Jarocinie"

[Pobierz informacje z otwarcia ofert]


16.12.2016 16:32:46
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na zadanie:

"Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiektach Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie"

[Pobierz SIWZ]


12.12.2016 10:06:56
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na "Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie i kompleksu Basenów Odkrytych w Jarocinie".

[Pobierz zawiadomienie]


25.11.2016 13:13:37
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT JS/ZP/1/2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR

JS/ZP/1/2016

dla zadania

"Kompleksowa obsługa ratwonicza Aquaparku w Jarocinie i Kompleksu Basenów Odkrytych w Jarocinie"

[Pobierz]


18.11.2016 18:49:55
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Postępowanie przetargowe na zadanie:

"Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie i Kompleksu Basenów Odkrytych w Jarocinie"

Zamawiający wprowadził zmiany w SIWZ

[Pobierz zmiany SIWZ]


18.11.2016 7:45:39
ZMIANA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Zmiana załączników do SIWZ

na zadanie

"Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie i kompleksu Basenów Odkrytych"

Zamawiajcy publikuje aktualne załączniki do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

[Pobierz aktualne zalaczniki]

[Pobierz zmianę SIWZ]


17.11.2016 16:34:53
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE

"Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie i Kompleksu Basenów Odkrytych w Jarocinie"

 

[Pobierz SIWZ]


08.08.2016 14:17:35
ZAWIADOMIENIE - UNIEWAŻNIENIE

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

"Budowę krytego lodowiska"

 

[Pobierz zawiadomienie]


26.07.2016 17:57:53
OGŁOSZENIE O ZMIANIE SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dotyczy postępowania przetargowego nr JS/RB/1/2016

"Budowa krytego lodowiska"

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert.

Aktualny termin składania ofert 08.08.2016 roku, godzina 11:00

Uwaga! Zamawiający wprowadził zmiany w przedmiarze robót. Plik do pobrania poniżej!

[Pobierz zmiane SIWZ i przedmiaru robot]


22.07.2016 16:41:02
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ROBOTY BUDOWLANE

Jarocin Sport Sp. z  o.o. w Jarocinie ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa krytego lodowiska"

[Pobierz SIWZ]


28.06.2016 9:54:31
OGŁOSZENIE INWESTOR

Zarząd Jarocin Sport Sp.z  o.o. w Jarocinie zaprasza zainteresowanych potencjalnych INWESTORÓW do składania pisemnych deklracji przystąpienia do I ETAPU procedury w terminie do dnia 29 lipca 2016 roku do godz. 10.00

w siedzibie Jarocin Sport Sp. z  o.o. w Jarocinie, ul. Sportowa 6

I ETAP polegać będzie na prowadzeniu dialogu z zainteresowanymi podmiotami w celu ustalenia podstawowych warunków zainwestowania przez te podmioty w Spółkę poprzez objęcie udziałów w Spółce, jak również warunków odkupu przez Spółkę tych udziałów (po okresie zainwestowania) w celu umorzenia.

Prowadzony dialog służyć będzie przygotowaniu szczegółowej oferty Spółki, z uwzględnieniem występujących na rynku możliwości i ograniczeń ze strony zainteresowanych INWESTORÓW. W trakcie dialogu zostaną ustalone szczegółowe warunki wyboru potencjalnego INWESTORA, w tym kryteria wyboru ofert i warunki umowy regulującej dokapitalizowanie Spółki oraz terminy, zabezpieczenia transakcji i warunki odkupu udziałów.

Spółka zamierza prowadzić dialog przez okres 30 dni ze wszystkimi zainteresowanymi INWESTORAMI, którzy w odpowedzi na niniejsze zaproszenie złożyli deklarację udziału w I ETAPIE postępowania.

Zarząd Jarocin Sport Sp. z  o.o. w  Jarocinie zastrzega sobie prawo:

1. do żądania dodatkowych wyjaśnień od zainteresowanych potencjalnych INWESTORÓW,

2. do przedłużenia terminu do składania pisemnych deklaracji przystąpienia do I ETAPU postępowania,

3. do przedłużenia okresu negocjacji (dialogu),

4. zmiany procedury wyboru INWESTORA,

5. odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny.

Zarząd Jarocin Sport Sp.z  o.o.w  Jarocinie nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez zainteresowanych potencjalnych INWESTORÓW, w związku ze złożeniem deklaracji przystąpienia do I ETAPU postępowania.

Po zakończeniu I ETAPU, Spółka w ramach otwartej i konkurencyjnej procedury wyboru INWESTORA zamieści publiczne ogłoszenie wyznaczając stosowny termin na składanie ofert. Wybór przyszłego INWESTORA nastąpi w oparciu o warunki ustalone w trakcie dialogu prowadzonego w ramach I ETAPU i złozone w II ETAPIE oferty, na podstawie precyzyjnych kryteriów zamieszczonych w ogłoszeniu.

[Pobierz pakiet informacyjny]

Przemysław Musielak

Prezes Zarządu


21.01.2016 12:10:13
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA ZADANIE

"Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w Aquaparku w Jarocinie"

[Pobierz zawiadomienie]


05.01.2016 13:19:30
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Sprzatanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w Aquaparku w Jarocinie

Numer ogłoszenia: 207-2016; data zamieszczenia 05.01.2016 roku

[Pobierz siwz z zalacznikami]


Archiwum 2015

31.12.2015 9:41:16
OGŁOSZENIE O WYBORZE

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

"Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiektach Jarocin Sport Sp.z  o.o. w Jarocinie"

[Pobierz zawiadomienie]


23.12.2015 14:11:37
KOREKTA SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Postępowanie przetargowe

"Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiektach Jarocin Sport Sp.z  o.o. w Jarocinie"

 

[Pobierz korekte siwz]


21.12.2015 15:59:46
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

"Sprzatanie pomieszczeń i utrzymanie czystości

w obiektach Jarocin Sport Sp. z  o.o. w Jarocinie"

[Pobierz siwz]


21.12.2015 14:30:46
OGŁOSZENIE

JAROCIN SPORT SP. Z O.O. W JAROCINIE

UL. SPORTOWA 6, 63-200 JAROCIN

ogłasza

I przetarg nieograniczony pisemny na wstąpienie w ogół praw i obowiązków

Dzierżawcy do umowy dzierżawy z dnia 2 października 2006 roku

[Pobierz ogloszenie, regulamin]


21.12.2015 14:29:09
OGŁOSZENIE

JAROCIN SPORT SP.Z  O.O. W JAROCINIE

UL. SPORTOWA 6, 63-200 JAROCIN

ogłasza

I przetarg nieograniczony pisemny na wstąpienie w ogól praw i obowiązków

Dzierżawcy do umowy dzierżawy z dnia 25 maja 2009 roku

[Pobierz ogloszenie, regulamin]


03.12.2015 14:03:11
ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY NR JS/ZP/3/2015

Zamawiający zawiadamia o wyborze wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr JS/ZP/3/2015 na zadanie "Zakup energii elektrycznej".

[Pobierz Zawiadomienie]


25.11.2015 13:10:18
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Postępowanie Przetargowe Nr JS/ZP/3/2015

dla zadania "Zakup energii elektrycznej"

Zamawiający w załączeniu publikuje wyjaśnienie treści SIWZ.

[Pobierz]

 


24.11.2015 11:01:12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie"

Nr postępowania JS/ZP/2/2015

[Pobierz zawiadomienie]


20.11.2015 14:12:00
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ:

"Zakup energii elektrycznej"

Termin składania ofert: 27 listopada 2015 roku, godzina 12.00

[Pobierz SIWZ]


05.11.2015 13:48:45
OGŁOSZENIE O PRZETARGU JS/ZP/2/2015

Ogłoszenie o zamówieniu - JS/ZP/2/2015

 

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania "Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie." Znak postępowania Js/Zp/2/2015.

Termin składania ofert 13 listopada 2015 r., godzina 10:00.

Pobierz SIWZ wraz z załącznikami [Pobierz SIWZ]


07.10.2015 11:13:37
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie."

Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.

[Pobierz zawiadomienie]


24.09.2015 15:38:24
ZMIANA SIWZ - JS/ZP/1/2015

Zamawiający publikuje zmianę SIWZ w postępowaniu przetargowym dla zadania

"Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie" z dnia 24 września 2015r.

[Pobierz zmiane SIWZ]


24.09.2015 13:49:50
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU

WS. UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

"Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie"

[Pobierz wyjasnienie tresci SIWZ]


21.09.2015 14:37:40
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

dla zadania:

"Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie"

Termin składania ofert: 28 września 2015r. godzina 10:00

[Pobierz SIWZ]


Archiwum 2014

15.12.2014 12:57:48
ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR JS/PN/U/2/2014

na zadanie: Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji "Jarota" w Jarocinie

Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

[Pobierz zawiadomienie]


05.12.2014 11:10:30
ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający zawiadamia o wyborze oferty przetartgowej

w postępowaniu przetargowym nr JS/PN/U/1/2014 na zadanie

Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie

 

[pobierz zawiadomienie]


02.12.2014 7:34:40
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Zamawiający publikuje odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

w postępowaniu przetargowym numer JS/PN/U/2/2014 na zadanie

Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji Jarota w Jarocinie

[Pobierz odpowiedz na zapytanie]


24.11.2014 10:01:28
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na zadanie Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji "Jarota" w Jarocinie

Termin składania ofert 8.12.2014 roku, godzina 10.00

Miejsce - siedziba Spółki

[Pobierz SIWZ]


20.11.2014 10:45:14
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na zadanie:

Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie

Termin składania ofert: 04 12 2014 roku, godzina 10.00

Miejsce składania ofert: Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie

ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin - Sekretariat

[Pobierz SIWZ]


08.09.2014 10:40:23
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie."

Numer ogłoszenia BZP: 279294 - 2014

[Pobierz zawiadomienie]


03.09.2014 7:27:08
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

Postępowanie przetargowe dla zadania: B

udowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie

UWAGA!!! Zamawiający uzupełnia przedmiar robót!

[Pobierz uzupelnienie przedmiaru robot]


02.09.2014 9:39:37
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Zamawiający publikuje odpowiedź na zadane pytanie do postępowania przetargowego

numer JS/PN/RB/3/2014 na zadanie

"Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie"

[Pobierz odpowiedz]

[pobierz odpowiedz nr 2]


28.08.2014 14:04:38
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

Zamawiający publikuje odpowiedź na zapytanie Wykonawcy do postępowania przetargowego pod nazwą: "Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie"

[Pobierz odpowiedz]


22.08.2014 16:15:38
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na zadanie:

"Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie"

Termin składania ofert: 5 września 2014 roku, godzina 10.00

Miejsce składania ofert: Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. Sportowa 6

[Pobierz SIWZ]

 


30.04.2014 9:55:41
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA ZADANIE:

"Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres dwóch lat"

Numer ogłoszenia BZP: 108816-2014

[Pobierz zawiadomienie]


14.04.2014 12:38:53
ZMIANA SIWZ

Postępowanie Przetargowe nr JS/PN/RB/2/2014 na zadanie

"Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres dwóch lat."

Numer ogłoszenia BZP: 108816 - 2014

ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE ZMIANY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- ZAŁĄCZNIK NR 9 W ZAKRESIE PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY

UWAGA!!!!

Zmianie ulega termin składania ofert

Nowy termin 22 kwietnia 2014 roku, godzina 10.30.

Miejsce: Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin

[Pobierz aktualny przedmiar robot i kosztorys ofertowy]

[Pobierz zmianę ogloszenia BZP]


10.04.2014 9:50:50
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

"Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji

przez okres dwóch lat."

Zamawiający publikuje odpowiedź na zadane przez Wykonawcę zapytanie.

[Pobierz wyjasnienie]


01.04.2014 10:19:15
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

"Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji

przez okres dwóch lat."

Numer ogłoszenia 108816 - 2014; data zamieszczenia 01.04.2014 roku

Termin składania ofert: 15.04.2014 roku, godzina 10.30

Miejsce składania ofert: Jarocin Sport Sp.z  o.o. w Jarocinie, ul. Sportowa 6, Jarocin

[Pobierz SIWZ]

 


28.03.2014 12:01:26
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

"Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji

przez okres dwóch lat."

Numer postępowania JS/PN/RB/1/2014

[Pobierz zawiadomienie]


27.03.2014 10:53:24
KOREKTA - PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4

Postępowanie Przetargowe Numer JS/PN/RB/1/2014 BZP 85208-2014

na zadnie "Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji

przez okres dwóch lat"

Zamawiający publikuje korektę załącznika Nr 4 Projekt Umowy - do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmianę wprowadzono w paragrafie 7 punkt 9 w zakresie terminu, w którym Zamawiający może zgłosić zmiany w stsosunku do przedstawionego przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą.

 

[Pobierz korekte zalacznika nr 4 do SIWZ]


20.03.2014 13:20:50
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Zamawiający publikuje zapytanie i odpowiedź Zamawiającego z dnia 20 marca 2014 roku

do postępowania przetargowego nr JS/PN/RB/1/2014 na zadanie:

"Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji

przez okres dwóch lat."

[Pobierz pytanie - odpowiedz 20 03 2014]


17.03.2014 13:13:48
PYTANIE - ODPOWIEDŹ

Zamawiający publikuje pytanie Oferenta i odpowiedź Zamawiającego z dnia 17 marca 2014 roku

do postępowania przetargowego nr JS/PN/RB/1/2014 na zadanie:

"Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres dwóch lat."

 

[Pobierz pyt - odp.]


17.03.2014 10:20:02
SIWZ KOREKTA NR 1

KOREKTA NR 1 DO SIWZ

zadanie: "Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji

przez okres dwóch lat"

ZMIANA SIWZ W ZAKRESIE:

1. Warunku udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Rozdział V pkt 1 ppk 2) SIWZ;

2. Termin wniesienia wadium w postępowaniu.

3. Zmiana termin składania ofert na dzień 28 marca 2014 roku, godzina 10.00.

[Pobierz korekte nr 1 do SIWZ]


13.03.2014 13:18:39
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

"Budowa sali sportowej w Mieszkowie wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji przez okres dwóch lat"

 

[Pobierz SIWZ]


Archiwum 2013

03.01.2014 12:56:54
ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NUMER JS/PN/U/2/2013

na zadanie Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji "Jarota" w Jarocinie

[Pobierz zawiadomienie]


23.12.2013 10:12:36
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dla postępowania przetargowego "Zakup energii elektrycznej"

Nr postępowania JFPK/P13/2013

Zmieniono załacznik nr 4 - projekt umowy

[Pobierz plik pytania i odpowiedzi]

 


18.12.2013 12:32:00
WYBÓR OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ODRZUCENIU OFERTY

na zadanie "Budowa boiska rekreacyjnego"

Numer ogłoszenia BZP: 463292-2013

[Pobierz zawiadomienie]

 

 


18.12.2013 12:16:42
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na zadanie

"Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji "Jarota" w Jarocinie"

Numer ogłoszenie BZP: 525802 - 2013; data zamieszczenia 18.12.2013 roku

Termin składania ofert: 30 grudnia 2013 roku, godzina 11.00

[Pobierz SIWZ]


18.12.2013 11:09:13
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

na zadanie: "Zakup energii elektrycznej"

Numer ogłoszenie BZP: 525332-2013; data zamieszczenia 18.12.2013

[Pobierz SIWZ]


13.12.2013 10:46:13
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zadanie: Zakup energii elektrycznej

Unieważnienie na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.).

[Pobierz Uniewaznienie]


12.12.2013 10:29:54
ZAWIADOMIENIE - WYBÓR OFERTY

ZAWIADOMIENIE

Numer ogłoszenia BZP: 252543-2013, numer postępowania JS/PN/U/1/2013

Zadanie: Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

[Pobierz Zawiadomienie]


27.11.2013 13:36:44
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O NUMERZE JFPK/11/2013

na zadanie: "Zakup energii elektrycznej"

 

[Pobierz SIWZ]


26.11.2013 12:22:23
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - USŁUGI

Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie

JS/PN/U/1/2013

Numer ogłoszenia w BZP: 252543 - 2013; data zamieszczenia - 26 11 2013 roku

Termin składania ofert: 9 grudnia 2013 roku, godzina 11:00

Miejsce składania ofert: Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin

 

[Pobierz SIWZ]


22.11.2013 11:21:35
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POPRZEZ UDZIELENIE ODPOWEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

Postępowanie przetargowe nr JS/PN/RB/2/2013, numer ogłoszenia BZP 463-2013

Zadanie: "Budowa boiska rekreacyjnego"

[Pobierz wyjaśnienie nr 1]

[Pobierz wyjaśnienie nr 2]


20.11.2013 8:49:13
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

NR JS/PN/RB/2/2013 Numer ogłoszenia 463292-2013; data zamieszczenia 14.11.2013 roku

dla zadania: Budowa boiska rekreracyjnego

[odpowiedź na zapytanie Wykonawcy]


15.11.2013 13:23:19
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ZAMAWIAJĄCY WYJAŚNIA TREŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania przetargowego numer JS/PN/RB/2/2013, numer ogłoszenia: 463292-2013;

na zadanie "Budowa boiska rekreacyjnego" 

[Pobierz wyjasnienie]


14.11.2013 10:10:11
OGŁOSZENIE O PRZETARGU JS/PN/RB/2/2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie ogłasza postępowanie przetargowe nr JS/PN/RB/2/2013 na zadanie:

"Budowa boiska rekreacyjnego"

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 463292-2013; data zamieszczenia 14.11.2013 roku

Termin składania ofert upływa w dniu 28 listopada 2013 roku, godzina 10:00

[Pobierz SIWZ]


04.11.2013 14:12:34
UNIEWAŻNIENIE

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dla zadania "Budowa boiska rekreacyjnego"

Numer postępowania JS/PN/PB/1/2013, numer ogłoszenia BIP: 423124-2013

[Pobierz zawiadomienie]


22.10.2013 12:28:23
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2

DOTYCZY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

NUMER 423124-2013

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia poprzez udzielenie odpowiedzi, w związku z

otrzymanym zapytaniem z dnia 21 października 2013 roku.

 

[Pobierz wyjaśnienie nr 2]


22.10.2013 11:35:06
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1

DOTYCZY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

NR 423124-2013

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia poprzez udzielenie odpowiedzi, w związku z otrzymanym zapytaniem

z dnia 18 października 2013 roku.

 

[Pobierz wyjaśnienie nr 1]


17.10.2013 12:21:54
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa zadania: Budowa boiska rekreacyjnego

Numer ogłoszenia: 423124-2013; data zamieszczenia 17.10.2013 roku

TERMIN SKŁADANIA OFERT 31.10.2013 roku, godzina 10:00

Miejsce składania ofert: Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie

ul. Sportowa 6; 63-200 Jarocin

[Pobierz SIWZ]


16.01.2013 14:08:02
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji "Jarota" w Jarocinie

Numer ogłoszenia: 48437 - 2012; data zamieszczenia: 29.02.2012 roku

[Pobierz SIWZ]

Zmiana Nr 1 SIWZ

[Pobierz zmianę nr 1]

Zmiana Nr 2 SIWZ

[Pobierz zmianę nr 2]

Zmiana Nr 3 SIWZ

[Pobierz zmianę nr 3]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[Pobierz zawiadomienie]

Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

[Sprostowanie zawiadomienia]


16.01.2013 13:38:14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie

Numer ogłoszenia: 292589 - 2011; data zamieszczenia: 09.11.2011 roku

[Pobierz SIWZ]

Odpowiedź Zamawiającego na pytania Oferenta

[Pobierz odpowiedź]

Wybór najkorzystniejszej oferty

[Pobierz zawiadomienie]


16.01.2013 12:30:54
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przebudowa i modernizacja basenu zewnętrznego

Numer ogłoszenia: 126532 - 2011; data zamieszczenia 24.05.2011 roku

[Pobierz SIWZ]

Unieważnienie postępowania przetargowego

[Pobierz zawiadomienie]


Archiwum 2012

25.01.2013 15:05:07
ZAWIADOMIENIE

Numer postępowania: JS/ZP/5/2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

(na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych; tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

w postępowaniu przetargowym na zadanie:

Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji "Jarota" w Jarocinie

[pobierz Zawiadomienie]


18.01.2013 7:49:37
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Kompleksowa obsługa informatyczna Spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie

Numer ogłoszenia: 104466 - 2012; data zamieszczenia: 03.04.2012 roku

[Pobierz SIWZ]

Wyjaśnienie treści SIWZ

[Pobierz wyjaśnienie]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

[zawiadomienie]


16.01.2013 11:47:17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kompleksowa obsługa ratownicza Aquaparku w Jarocinie

Numer ogłoszenia: 285281 - 2010; data zamieszczenia 13.10.2010 roku

[Pobierz SIWZ]

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

[Pobierz zawiadomienie]


16.01.2013 9:58:28
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

"Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie"

Numer ogłoszenia: 317812 - 2010; data zamieszczenia 04.10.2010 roku

[Pobierz SIWZ]

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA WYKONAWCÓW

[Pobierz odpowiedź]

KOREKTA SIWZ

[Pobierz korektę SIWZ]

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

[Pobierz zawiadomienie]


11.01.2013 15:44:35
ZAWIADOMIENIE

Postępowanie przetargowe numer JS/ZP/5/2012 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji "Jarota" w Jarocinie.

ZAWIADOMIENIE o odrzuceniu oferty

Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759) zawiadamia o odrzuceniu oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 wymienionej ustawy.

[Pobierz zawiadomienie]


21.12.2012 8:45:15
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Numer postępowania JS/ZP/5/2012

Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji "Jarota" w Jarocinie

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez udzielenie odpowiedzi, w związku z otrzymanym zapytaniem z dnia 20 grudnia 2012 roku.

[Pobierz wyjaśnienie treści SIWZ]


19.12.2012 10:58:28
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA USŁUGI

"Świadczenie usług pralniczych dla Hotelu i Restauracji "Jarota" w Jarocinie"

Numer ogłoszenia: 518824 - 2012; data zamieszczenia 19.12.2012 roku 

Termin składania ofert - 10.01.2013 roku godzina 12:00

Miejsce składania ofert - Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin

[POBIERZ siwz]


12.12.2012 10:15:21
ROZSTRZYGNIĘCIE

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu przetargowym nr JS/ZP/4/2012

dla zadania:

"Dzierżawa sztucznego lodowiska z paneli syntetycznych"

 Numer ogłoszenia - 505550 - 2012; data zamieszczenia 12.12.2012 roku

[Pobierz zawiadomienie]


06.12.2012 13:56:45
ROZSTRZYGNIĘCIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

(na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;

tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Postępowanie przetargowe numer JS/ZP/3/2012

"Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie"

 

[Zawiadomienie]


05.12.2012 14:27:21
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Numer ogłoszenia w BZP: 492340 - 2012; data zamieszczenia 05.12.2012 roku

Postępowanie przetargowe dla zadania:

"Dzierżawa sztucznego lodowiska z paneli syntetycznych"

Termin składania ofert - do dnia 12.12.2012 roku do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert - w dniu 12.12.2012 roku o godz. 9:30 

Miejsce składania  i otwarcia ofert:

Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie

Sekretariat ( parter)

ul. Sportowa 6

63-200 Jarocin

[Pobierz SIWZ]


29.11.2012 8:24:52
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na zadanie:

"Zakup energii elektrycznej"

Numer ogłoszenia: 252133 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012 roku

Dokumenty przetargowe do pobrania na stronie:

http://www.jfpk.jarocin.com.pl/przetargi.html

 


15.11.2012 8:43:50
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

dla zadania:

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

W OBIEKCIE AQUAPARKU W JAROCINIE

Numer ogłoszenia: 451196 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012 ROKU

[Pobierz SIWZ wraz z załącznikami]


Ta strona korzysta z plików cookies dla poprawnego funkcjonowania - użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej jak opisano w polityce plików cookies.