NURKOWANIE

INFORMACJA dot. SZKOLEŃ NURKOWYCH
 
            Jarocin Sport Sp z o.o. w Jarocinie z dniem 27 sierpnia oficjalnie rozpoczęła działalność Akademii Nurkowania. Na terenie basenu w Jarocinie będziemy prowadzić szereg usług nurkowych począwszy od szkoleń przez wypożyczenie sprzętu po sprzedaż nowego sprzętu nurkowego. Zajęcia z nurkowania będzie prowadziła Instruktor Ewa Łagódka, która posiada stopień PADI Staff Instructor o numerze certyfikacji #273573 oraz Instruktora Pierwszej Pomocy Przedmedycznej EFR. Instruktorka może prowadzić wszystkie szkolenia z zakresu nurkowania rekreacyjnego, szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz 15 specjalizacji nurkowych. Więcej informacji o Pani Instruktor w wywiadzie w Gazecie Jarocińskiej już nie długo.
            Wszelkie pytania, wątpliwości czy zgłoszenia na kursy, programy, zamówienia sprzętu, wypożyczenie sprzętu prosimy kierować do instruktorki Ewy Łagódki pod numerem +48 796 995 630 oraz na maila: ewa@jarocinsport.pl
 
USŁUGI OFEROWANE PRZEZ AQUAPARK JAROCIN
AKADEMIĘ NURKOWANIA
Nurkowanie jednorazowe – program „Spróbuj nurkowania w sprzęcie” przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 10 rok życia. Szkolenie trwa 2,5-3 godzin na basenie sportowym Aquaparku Jarocin, ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin. Szkolenie obejmuje około 60 min wykładu na temat obsługi sprzętu, techniki nurkowania oraz zasad bezpieczeństwa. Następnie jest 90 min nurkowanie w wodzie na basenie sportowym wraz z instruktorem. W grupie maksymalnie 7 osób. Całość kończy się dyplomem z nurkowania. Nie jest to kurs i nie uprawnia do nurkowania w sprzęcie.
Cena: 150,00 PLN/osobę za jedno nurkowanie wprowadzające. Przed wejściem trzeba podpisać formularze PADI.
W cenie szkolenia: opieka instruktora, wykład, zajęcia w wodzie, sprzęt, dyplom.

Kurs PADI OPEN WATER DIVER – kurs podstawowy nurkowania w systemie PADI. Certyfikat jest międzynarodowy i uprawnia do nurkowania na całym świecie do 18 metrów razem z partnerem, który ma również minimum podstawowy stopień nurkowania, czy to w PADI czy w jakiejkolwiek innej federacji nurkowej. Kurs PADI OWD można rozpocząć po ukończeniu 10 roku życia:

-  i do 14 roku życia kończy się certyfikacją PADI Junior Open Water Diver (maksymalna głębokość 12 m),

-  kursanci, którzy ukończyli 15 rok życia otrzymują certyfikat PADI Open Water Diver i mogą nurkować do 18 metrów.

Szkolenie obejmuje: 5 zajęć teoretycznych (wykłady po 60 min), egzamin pisemny PADI, 5 zajęć basenowych po 45 minut (będziemy organizować 3 zajęcia po 90 minut w wodzie, czyli 6 zajęcia 45-mintowe gratis), 4 nurkowania na wodach otwartych (jezioro/kamieniołom).

Zarówno część teoretyczna, jak i basenowa będzie odbywała się na basenie sportowym w Jarocinie, część dotycząca wód otwartych będzie odbywała się nad jeziorem (wybór jeziora bądź kamieniołomu w zależności od widoczności).

Cena szkolenia: 1200 zł (zniżka 10%, po okazaniu vouchera na kurs nurkowania). Szkolenie odbywa  się na basenie w grupie 3-4 osób, na jedną grupę przypada maksymalnie dwójka dzieci do 14 roku życia.
W cenie kursu jest: opieka instruktora, 5 zajęć wykładowych, 5 zajęć basenowych, 4 nurkowania na wodach otwartych, sprzęt do nurkowania na czas kursu, wejścia na basen.

Dodatkowo płatny jest certyfikat międzynarodowy PADI Open Water Diver (w pakiecie są materiały szkoleniowe gratis tj. książka PADI OWD, film DVD, naklejka, logbook). Koszt certyfikatu to 350,00 PLN. Przed przystąpienie do kursu trzeba zrobić badania lekarskie oraz wypełnić formularze PADI.

Kurs PADI BUBBLEMAKER dla dzieci od 8 roku życia (zajęcia tylko na basenie). Jednorazowe nurkowanie w sprzęcie. Kurs obejmuje zapoznanie się z: sposobami doboru oraz używania maski i płetw, sposobami używania jacketu i automatu oddechowego, używaniem manometru, zasadami oddychania pod wodą, technikami wyrównywania ciśnienia w uszach, sposobami oczyszczania maski z wody, sposobami oczyszczania automatu oddechowego z wody, sposobami dopasowania sprzętu nurkowego, kontrolowania poziomu ciśnienia w butli.

Trzeba mieć ważne badania lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu PADI.

Cena programu: 350 zł. W cenie: zajęcia teoretyczne, zajęcia basenowe, wypożyczenie sprzętu dla dziecka, zestaw upominków Bubblemaker oraz dyplom, bezpośrednia opieka certyfikowanego instruktora.

Dla osób, które posiadają już certyfikację kursu podstawowego lub wyższą mamy szereg specjalizacji, kurs zaawansowany PADI AOWD, Kursy Pierwszej Pomocy EFR, kurs ratownika nurkowego PADI RESCUE DIVER, stopień profesjonalny DIVEMASTER. Będzie także możliwość zapisania się na warsztaty szkoleniowe, gdzie na basenie w sezonie zimowym będziemy rozwijać swoje umiejętności nurkowe.

Ta strona korzysta z plików cookies dla poprawnego funkcjonowania - użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej jak opisano w polityce plików cookies.